top of page

PRIVACY

Zodra je bij ons een boeking doet, slaan wij onderstaande gegevens op. Achter elke vorm van persoonlijke gegevens staat het doel van opslaan van jouw gegevens.

Voornaam: Ter verstrekking aan:

 

De vliegtuigmaatschappij - Hotel - Organisatie van de marathon op Spitsbergen - Indien van toepassing, de organisator van de geboekte activiteit(en)


Achternaam: Ter verstrekking aan: De vliegtuigmaatschappij - Hotel - Organisatie van de marathon op Spitsbergen - Indien van toepassing, de organisator van de geboekte activiteit(en)


Geboorte datum: Ter verstrekking aan: De vliegtuigmaatschappij - Organisatie van de marathon op Spitsbergen


Nationaliteit: Ter verstrekking aan; De vliegtuigmaatschappij - Organisatie van de marathon op Spitsbergen


Geslacht: Ter verstrekking aan: De vliegtuigmaatschappij - Organisatie van de marathon op Spitsbergen


Adres: Enkel voor onze administratie


E-mail adres: Enkel voor onze administratie


Telefoonnummer: Enkel voor onze administratie


Kledingmaat: Voor jouw te gekke Arctic Marathon kleding


Paspoortnummer; Ter verstrekking aan: De vliegtuigmaatschappij

Voor al deze gegevens geldt dat wij zowel de grondslag van toestemming als die van de overeenkomst die wij sluiten hebben.

Voor alle door jouw verstrekte gegevens geldt, dat wij deze gebruiken tussen het moment van boeken en maximaal 2 jaar (i.v.m. de Wet op de Reisovereenkomst, waarbij de verjaringstermijn van enige vordering twee jaar is). Wij gebruiken jouw gegevens in de praktijk alleen tussen het moment van boeken en maximaal 8 weken na terugkomst van onze reis. Deze gegevens hebben wij nodig om te corresponderen (per e-mail / telefonisch), bij noodzaak jou te kunnen bereiken, de factuur op naam te kunnen stellen én ter verstrekking aan derden (zie bovenstaand).

Bij Arctic Marathon gaan we zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Alle gegevens die je ons verstrekt worden strikt vertrouwelijk bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Zodra je dit aangeeft (en dit recht heb je ten aller tijden), worden je gegevens uit ons bestand verwijderd indien er voor ons geen wettelijke grondslag ligt om jouw gegevens te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld doordat je een reis annuleert bij ons.

Na maximaal 8 weken na terugkomst gebruiken we de door jou verstrekte gegevens niet meer. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven of andere (digitale) correspondentie meer van ons. Je ontvangt geen bericht zodra we jouw gegevens hebben verwijderd.

Indien je een vraag stelt via het contactformulier op de website, via het sturen van een e-mail of als je ons telefonisch benadert, zullen we geen gegevens opslaan, anders dan het reageren op jouw vraag. Dit doen we door jou een reactie te sturen op jouw e-mail, of door jou terug te bellen. Deze gegevens slaan wij dus niet op.

 

Zodra je bij ons boekt, vink je aan dat je akkoord gaat met het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens. Dit akkoord slaan wij op om bij de autoriteiten te kunnen verantwoorden dat wij voldoen aan de wettelijke eisen.

 

De op naam gestelde factuur bewaren wij, conform wettelijke eisen van de Belastingdienst, 7 jaar, na het einde van het kalenderjaar dat de factuur is verstuurd.
Op verzoek kunnen we deze gegevens niet verwijderen.

Aansprakelijkheid

Deze website is eigendom van Arctic Marathon, gevestigd in Den Haag. Alle mogelijke inspanning is gepleegd om er zorg voor te dragen dat de informatie op en de werking van deze site juist is. Arctic Marathon kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, mededelingen of andere inhoud danwel werking van deze site en daaraan gerelateerde informatie.

Wanneer je een artikel, beeld of passage van deze website wilt overnemen, dan is dat uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Arctic Marathon en wanneer www.arcticmarathon.nl als bron wordt vermeld in de publicatie.

Data lek

Indien wij door onvoorziene omstandigheden worden geconfronteerd met een datalek (zoals bedoeld in de AVG), zullen wij hier binnen 72 uur na ontdekking een melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder registeren wij dit binnen onze eigen organisatie en indien noodzakelijk informeren wij de betrokkene(n).

bottom of page